Ilmastonmuutos on täällä

Ramboll on monialainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, jolle kestävyys ja vastuulliset ratkaisut näkyvät kaikessa tekemisessä. Rambollaiset Anni ja Elina kertovat, miten hulevesien hallinnalla taistellaan ilmastonmuutosta vastaan.

Ilmastonmuutoksesta on puhuttu jo vuosia ja sen moninaisia vaikutuksia voimme jo jokainen havaita ympäristössämme. Sään ääri-ilmiöt, kuten kovat rankkasateet ja pitkittyvät kuivakaudet, voimistuvat. Vuosittain olemme saaneet lukea lehdistä eri kaupungeissa koetuista tulvatilanteista. Ilmastonmuutos haastaakin meidät pohtimaan yhteiskuntamme sopeutumiskykyä uudella tavalla. ”Viimeisimpänä elokuussa Oulussa uutisoitiin massiivisesta tulvasta” hulevesiyksikön päällikkönä toimiva Anni Orkoneva toteaa.

Monialainen suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll ratkoo ilmastonmuutoksen mukana tuomia haasteita päivittäin monialaisissa suunnitteluhankkeissa ympäri Suomea ja maailmaa. Kestävä kehitys on Rambollin keväällä julkistetun strategian keskiössä. ”Kestävä kehitys on itse asiassa ohjannut toimintaamme jo 60-luvulta, Rambollin perustamisesta lähtien. Missiomme on rakentaa kestävää yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat. Säätiöomisteisena yrityksenä meillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet”, kertoo globaalina kestävän kehityksen johtajana työskentelevä Elina Kalliala. ”Panostamme tulevina vuosina strategiamme mukaisesti kokonaisvaltaiseen kestävyyteen erityisesti neljän poikkileikkaavan teeman kautta, jotka ovat hiilineutraalisuus, resurssitehokkuus ja kiertotalous, luonnon monimuotoisuus sekä elinvoimaisuus ja sopeutumiskyky”, Elina täydentää.

Kokemuksia Suomesta ja maailmalta

Hulevesien hallinnan kokonaisvaltaisella suunnittelulla on mahdollista edistää konkreettisesti useampaa kestävyyshaastetta ja erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisessa hulevesien hallinta on keskeisessä roolissa. Hulevesiä on hallittu jo pitkään mutta hallinnan näkökulma on viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut. Kun aiemmin vesi haluttiin johtaa pinnoilta nopeasti verkostoon niin nykyisellään vesi nähdäänkin arvokkaana resurssina, jota voidaan hyödyntää mm. kaupunkiluonnon ja viihtyisyyden vahvistamisessa . “Oulun Toppilansaaren asuntomessualue tosin toimii hyvänä esimerkkinä, jossa alueen kokonaisvaltainen hulevesien hallinta on suunniteltu ja toteutettukin jo 20 vuotta sitten”, Anni toteaa. Kansainvälisesti tunnettu esimerkki on Kööpenhaminan kaupungin kattava hulevesistrategia, jossa hulevesien hallinta on tuotu osaksi kaupunkitiloja. Tätä kasvillisuuden ja kaupunkivesien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan sinivihreäksi infraksi, joka tukee olemassa olevaa kuivatusjärjestelmää ns. harmaata infraa. “Kaupunkivihreän merkitys nähdään nykyisin laajemmin ja paremmin myös virkistyksen, terveellisyyden, luonnon monimuotoisuuden ja pienilmaston näkökulmasta”, Elina lisää.

Monialainen tiivis yhteistyö välttämätöntä

Hulevesien hallinnan suunnittelussa onkin havaittu, että teema vaatii laaja-alaista, poikkitieteellistä lähestymistapaa ja osaamista. Rambollissa näitä ratkovat monialaiset suunnitteluryhmät, joissa on hulevesiasiantuntijan lisäksi mukana mm. katu- ja kunnallistekniikan suunnittelija, maisemasuunnittelija, biologi ja geoteknikko. Anni ja Elina työskentelivät vastikään mm. Helsingin Malminkartanon hajautetun hulevesien hallinnan esisuunnitelman parissa monialaisessa suunnittelutiimissä, jossa tunnistettiin keinoja hallita hulevesiä luontopohjaisin ratkaisuin ja lisätä samalla alueen viihtyisyyttä.

Tiedonvaihto ja keskustelut kansainvälisten kollegojen kanssa ovat myös tärkeä osa työssä kehittymistä. Kansainvälinen verkosto onkin yksi Rambollin vahvuuksista. “Tulin itse 15 vuotta sitten töihin Rambolliin yhtiön kestävien arvojen ja kansainvälisten mahdollisuuksien vuoksi. Nyt vastaan globaalisti kestävän kehityksen edistämisestä liikenteen ja infrastruktuurin sektorilla, jossa työskentelee noin 3 500 kollegaa eri puolla maailmaa”, Elina toteaa.

“Kyllä tätä työtä tehdään rakkaudesta lajiin. Olen iloinen, että saan tehdä merkityksellistä työtä tärkeitä arvoja edistäen. Rambollissa olen saanut myös ottaa vastuuta ja kehittyä esimiespolulla”, Anni lisää.

Anni Orkoneva toimii hulevesien hallinnan ja vesihuollon yksikönpäällikkönä.  Anni on taustaltaan vesitekniikan diplomi-insinööri.

Elina Kalliala toimi kestävän kehityksen johtajana kansainvälistä yhteistyötä edistäen. Elina on koulutukseltaan maisema-arkkitehti.

Advertisement