Lapsuuden lajitenteistä kohti luonnonhoidon asiantuntijuutta

Eipä tainnut Sara tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Vai tiesikö? Sara Lankinen-Timonen on Metsähallituksella työskentelevä luonnonhoidon asiantuntija, jonka ensikosketus kohti tämänhetkistä uraansa otettiin jo lapsena lähimetsissä.

”…Kun käytiin loppukesästä katsomassa suokohdetta ja näimme, kuinka siellä tupasvillat ovat levittäytyneet ja rahkasammal on ottanut vauhtia. Kuinka suoekosysteemi on heti alkanut palautumaan. Se on kyllä mieleenpainuvin onnistumisen kokemus.” Sara kuvailee unohtumatonta työpäivää, jonka aikana he kävivät katsomassa viime talven ennallistamiskohdetta. Kohde oli kuulemma haastava: ennallistaminen tehtiin poikkeuksellisesti 40 cm syvyisen lumikerroksen alle, joten lopputulosta oli työn aikana hankala kuvitella etukäteen. Työ tehtiin yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa ja lopputuloksena oli onnistunut ennallistaminen. Kysymys kuitenkin kuuluu: Miten Sara pääsi tähän paikkaan ja osaksi tätä kokemusta?

Kuva: Sara Lankinen-Timonen

”…Näimme, kuinka siellä tupasvillat ovat levittäytyneet ja rahkasammal on ottanut vauhtia. Kuinka suoekosysteemi on heti alkanut palautumaan. Se on kyllä mieleenpainuvin onnistumisen kokemus.”

Kuten monen muunkin, myös Saran lapsuudenretket ovat osuneet metsään. Saran tapauksessa mukana on myös ollut biologi-isä, joka on tuonut oman twistinsä metsäretkille: ”Sieltä on tullut lajitentit, käyty metässä ja opeteltu kasvilajeja ihan pienestä pitäen” Sara kertoo. Kiinnostus luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta kohtaan heräsi siis jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Saralle isän jalanjälkien seuraaminen oli aluksi se ensimmäinen vaihtoehto, kuitenkin lukio-opintojen loppuvaiheessa hän löysi metsäalan ja päätti lähteä sitä kohti.

Vuonna 2013 Sara aloitti opinnot Helsingin Yliopistossa. Pääaineena hänellä oli metsien ekologia ja käyttö, sivuaineeksi valikoitui lopulta metsä- ja riistaeläinhoito. Sara päätti syventyä opinnoissaan metsä- ja suoekosysteemien hoitoon ja ennallistamiseen, josta innostuneena hän valikoi muita kursseja aihepiiriin liittyen. Lajitentit eivät myöskään päättyneet lapsuuden aikaisiin retkiin, vaan Sara otti lajikursseja myös biologian puolelta: ”Otin myös muiden tutkintojen puolelta kursseja, joiden koin vahvistavan omaa osaamistani. Jatkuva oppiminen on tärkeää, koskaan ei ole valmis ja aina voi oppia uutta.”

Saran sanonta pätee myös työelämässä. Hänen mukaansa työssä oppii paljon käytännön tekemistä, jota ei koulussa oppinut. Myös kokeneempien kollegojen läsnäolo on ollut Saralle antoisaa, sillä heidän tietopankistaan on saanut apua erilaisissa tilanteissa. Opintojen aikana opittua uteliaisuutta ei kannata myöskään unohtaa, vaan säilyttää myös työelämässä; ”On hyvä pysyä kärryillä siitä, mitä muualla tapahtuu. Seuraan esimerkiksi luonnonhoitotöiden työtapojen kehittymistä ja tuon niitä meillekin tietoon ja käytäntöön.” Sara mainitsee. Onneksi tiedonvaihtoa harrastetaan myös yli organisaatiorajojen, esimerkiksi Helmi-elinympäristöohjelman myötä Sara on päässyt keskustelemaan muiden tekijöiden kanssa.

Kuva: Sara Lankinen-Timonen

”On hyvä pysyä kärryillä siitä, mitä muualla tapahtuu. Seurata esimerkiksi luonnonhoitotöiden työtapojen kehittymistä ja tuoda niitä meillekin tietoon ja käytäntöön.”   

Ja työhön ei kerkeä kyllästymään, siitä pitää monipuolinen toimenkuva huolen. Työ koostuu muun muassa maastokausista, joiden aikana pääsee reissaamaan ympäri Etelä-Suomen. Luonnonhoitotoimenpiteet määritellään yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa ja elinympäristötyypit vaihtelevat lehdoista soihin ja purokohteisiin. Maastotyötä tasapainottaa kuitenkin toimistotyöt, joiden aikana esimerkiksi raportoidaan toimenpiteistä ja suunnitellaan seuraavaa vuotta ja mahdollisia koulutuksia.

Sara on toiminut luonnonhoidon asiantuntijana nyt vuoden, jota hän kuvaa kokonaisuudessaan mieleenpainuvana: ”Tehtävästä on tullut sellainen olo, että se on omanlainen… On löytynyt se oma paikka!” Sara kiteyttää. Työssä motivoi varsinkin onnistumiset ja se, kuinka omalla työllä on jokin vaikutus. Ennallistamistöiden suunnitteluun kuluu aikaa ja on palkitsevaa nähdä konkreettisesti oman työnsä hyödyt.

Lapsuuden lajitunnistukset, opinnot ja onnistumiset ovat vuosien saatossa tuottaneet hedelmää. Sara onkin nyt löytänyt itseltään taidon, jollaista hän ei osannut edes odottaa: ”Se on todella hienoa, kun löydät jonkun kohteen, jossa on ennallistamistarvetta, mutta myös upeita osia säilynyt ja rupeatkin kuvittelemaan sitä, miltä alue tulee näyttämään, kun ennallistamistoimet on tehty ja se alkaa pikkuhiljaa muuttumaan. Silloin pääsee käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta!”

”…Rupeatkin kuvittelemaan sitä, miltä alue tulee näyttämään, kun ennallistamistoimet on tehty ja se alkaa pikkuhiljaa muuttumaan. Silloin pääsee käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta!”

Kuva: Keijo Kallunki

INFOBOKSI  

Kuka?

Sara Lankinen-Timonen, 28-vuotias

Koulutustausta?

Valmistunut vuonna 2019 Helsingin yliopistosta maatalous- ja metsätieteen maisteriksi.

Missä nyt?

Työskentelee Metsähallitus Metsätalous Oy:llä luonnonhoidon asiantuntijana Etelä-Suomessa. Toimipiste Jyväskylässä. Työskennellyt aiemmin myös muun muassa Metsähallituksen Luontopalveluilla luontotyyppi-inventoijana.

Harrastukset?

Aikaa vievin harrastus on arjen pyörittäminen Kangasniemellä, sillä vapaa-aika kuluu maatilan eläinten ja kasviviljelyn merkeissä. Sara nauttii myös luonnossa liikkumisesta perheen kesken.

Advertisement