Viikistä kestävän kehityksen ammattilaisiksi metsäalalle

Silja Pitkänen-Arte ja Vesa Junnikkala työskentelevät Metsä Forestin Kestävän kehityksen tiimissä. Yhteisen työpaikan lisäksi heitä yhdistää koulutustausta: kumpikin on valmistunut Viikistä maa- ja metsätaloustieteellisestä tiedekunnasta. Millainen polku heidät toi Metsä Groupiin?

Silja Pitkänen-Arte ja Vesa Junnikkala ovat molemmat työskennelleet metsäalalla pitkään eri tehtävissä.

Metsä Forestin Kestävän kehityksen johtajana työskentelevälle Junnikkalalle on kertynyt työvuosia Metsä Groupissa jo 19. Silja Pitkänen-Arte on puolestaan kartuttanut yhtiöstä kokemusta 1,5 vuoden ajan. Tätä ennen hän työskenteli kymmenisen vuotta Metsäteollisuus ry:ssä.

Etelä-Karjalasta kotoisin olevalle Junnikkalalle opinnot metsätalouden parissa tuntuivat hyvin luontevalta vaihtoehdolta. Hän kasvoi metsän keskellä, ja metsäyhtiöt olivat isoja paikallisia työnantajia.

Pitkänen-Arte kertoo puolestaan löytäneensä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta metsätieteet ja erityisesti metsäekonomian.

”Huomioni kiinnittyi oppaassa mainittuihin kestävän kehityksen eri osa-alueisiin. Totesin, että tämä ala sopii omien arvojeni mukaisesti laajaan eri näkökulmien yhteensovittamiseen.”

Junnikkala aloitti opinnot Helsingin yliopistossa 1990-luvulla ja Pitkänen-Arte vuonna 2001.

Vastuullisuus osana opintoja

Junnikkala kertoo, että 1990-luvulla alkanut FSC- ja PEFC -sertifiointijärjestelmien toiminta näkyi myös hänen opinnoissaan. Metsäsertifioinnit paketoivat ja sanoittivat ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset arvot uudella tavalla.

Hän ja Pitkänen-Arte tuovat esiin myös sen, että metsänomistajuuteen liittyvä ylisukupolvisuus ohjaa jo itsessään kestävään toimintaan. Se näkyi heidän opinnoissaan – ja nykyään myös heidän työssään.

”Suomessa metsät ovat pitkälti yksityisessä omistuksessa. Paljon on perhemetsätaloutta, ja metsätilat ovat keskimäärin melko pieniä. Metsät ovat aina yhdellä sukupolvella lainassa, ja usein ne saadaan perintönä. Toki tilakauppaakin käydään”, Junnikkala pohtii.

Pääsääntöisesti metsien halutaan säilyvän elinvoimaisina seuraavalle sukupolvelle.

Kestävän kehityksen töitä

Nykyään heidän työhönsä Kestävän kehityksen tiimissä kuuluvat esimerkiksi metsäsertifiointi- ja alkuperäketjukysymykset sekä toiminnan kehittäminen kestävän kehityksen raameissa.

”Varmistamme, että organisaatiomme osaa toimia sertifikaattien mukaisesti ja että pysymme sertifiointijärjestelmissä ajan tasalla. Koulutamme myös henkilökuntaa siitä, mitä uudistukset tarkoittavat ja miten toimimme”, Junnikkala kertoo.

Hänen työnsä on painottunut erityisesti edunvalvontapuolelle.

Työpaikan vaihdon myötä Pitkänen-Arte puolestaan siirtyi edeltävän työpaikkansa edunvalvontatöistä lähemmäs metsää ja käytännön töitä:

”Vesa hoitaa meidän vastuullisuuskysymyksemme kaikissa puunhankintamaissa. Minä olen keskittynyt kotimaan asioihin. Minulla on iso vastuu siitä, että toimimme sertifioinnin mukaisesti ja että opimme toimimaan paremmin puunhankinnan kestävyyskysymyksissä.”

Työ opettaa uutta

Opinnot toivat kummallekin kestävyysasiantuntijalle hyvän pohjan. Vaikka valmistumisesta on kulunut jo useita vuosia, on uuden oppiminen yhä keskeinen osa heidän arkeaan.

”Pitkälle työ opettaa. Missä tahansa onkaan töissä, jatkuvasti pitää opetella uusia asioita”, Pitkänen-Arte sanoo.

”Ja opiskelit mitä vain, saatat työksesi tehdä ihan jotain muuta”, Junnikkala lisää.

Hän kannustaa opiskelemaan sitä, mikä itseä kiinnostaa. Pitkänen-Arte puolestaan kannustaa tapaamaan ihmisiä ja tutustumaan muihin:

”Ala on melko pieni. Hyötyä on siitä, että tuntee ihmisiä jo entuudestaan.”

Metsä Groupia he molemmat pitävät kiinnostavana työnantajana ja kannustavat hakemaan yritykseen töihin.

”En olisi ollut talossa näin pitkään, jos en olisi viihtynyt. Olen pitänyt Metsä Groupia oikein hyvänä työnantajana. Koko uran ajan on ollut todella hyviä esihenkilöitä sekä osaavia työkavereita”, Junnikkala sanoo. Mielenkiintoa yllä on pitänyt myös työtehtävien vaihtuminen.

”Itselleni Metsä Group oli todella kiinnostava työnantaja nimenomaan siitä näkökulmasta, että täällä investoidaan ja ollaan aidosti läsnä Suomessa. Metsänomistajat ovat Metsä Groupin omistajia. Teemme tätä hommaa pitkäjänteisesti”, Silja Pitkänen-Arte päättää.